Przypowieści 4 (Притчи)

Przedstawiamy kolejną części Przypowieści.

 

Przypowieści 2 (Притчи 2)

Przestawiamy kolejną część filmu "Przypowieści 2" (Притчи). Jest to doskonała propozycja do wykorzystania na spotkaniu bractwa, na rekolekcjach, na obozach.

Przypowieści (Притчи)

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z wyjątkowym filmem "Przypowieści" (Притчи). Jest to doskonała propozycja do wykorzystania na spotkaniu bractwa, na rekolekcjach, na obozach.

Bank pomysłów

 

„Do nieba nie wjeżdża się świecką windą, ale wchodzi duchowymi schodami”

Starzec Paisjusz Hagioryta

 

Tymi słowami pragniemy zainicjować cykl „wirtualnych spotkań”, które możecie urzeczywistnić w Waszym Bractwie.

      Starzec Paisjusz należał do najważniejszych autorytetów spośród mnichów Góry Athos żyjących w XX wieku. Jego pouczenia duchowe zostały po śmierci spisane przez mniszki klasztoru w Suroti i są cyklicznie wydawane pod wspólnym tytułem Słowa. Duchowny w swoim nauczaniu surowo krytykował kulturę i obyczajowość współczesnego świata, który określał jako zdominowany przez grzech. Twierdził, że współczesny człowiek świadomie odchodzi od Boga i oddaje się nowym formom bałwochwalstwa, zaś łamanie zasad etyki chrześcijańskiej uważa za przejaw postępu. Krytykował również współczesny materializm i nakazywał swoim uczniom dążenie do pełnej czystości i wyzbycie się z wszelkich pragnień. Jako środek na drodze do osiągnięcia łask bożych widział pracę. Zapowiadał również przyszłą naprawę moralną świata i triumf chrześcijaństwa, jego zapanowanie jako religii obowiązującej we wszystkich krajach.

Czytaj więcej...

Copyright © 2012-2013 Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.