Walne Zgromadzenie Światowej Federacji Studentów Chrześcijan (WSCF) w Kolumbii

Drukuj
Opublikowano

 We are many. We are one. Sent out to build God’s peace.

W słonecznej Ameryce Południowej odbyło się 35 Walne Zgromadzenie WSCF-u. Spotkanie takie odbywa się raz na 4-6 lat i jest okazją do spotkania dla reprezentantów ze wszystkich organizacji zrzeszonych w WSCF-ie z całego świata. W tym roku obecnych było 180 delegacji z całego globu w tym Przewodnicząca BMP w Polsce Marta Całpińska.

Celem spotkania była dyskusja nad mijającą kadencją zarządu, refleksja nad obecną sytuacją organizacji oraz wyznaczenie priorytetów na nadchodzące lata. Wspólnie zastanawiano się nad rolą młodzieżowych religijnych organizacji w dzisiejszym świecie oraz ich wpływu na szerzenie pokoju.

Znaczącym dla nas momentem było głosowanie nad włączeniem Bractwa w oficjalne struktury WSCF-u, które zakończyło się pomyślnie. Dzięki temu po niemal 25-letniej przynależności do WSCF-u posiadamy prawo głosowania w wyborach oraz wystawiania kandydatur bratczyków do obejmowania stanowisk na poziomie europejskim i globalnym.

Spotkanie zaowocowało wypracowaniem nowych kontaktów przez Przewodniczącą, które mamy nadzieje uda się nam wykorzystać w niedalekiej przyszłości.

 

Nabożeństwo w niedzielę Triumfu Prawosławia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012-2013 Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.