Młoda Cerkiew - Reportaż o BMP w Polsce

Drukuj

W tym roku Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce obchodzi jubileusz 35- lecia działalności.

Bractwo było pierwszą prawosławną organizacją młodzieżową, jaka rozpoczęła działalność jeszcze w czasach socjalizmu w bloku państw wschodnich. Był gorący rok 1980. Pojawiła się namiastka wolności. I tę chwilę postanowili wykorzystać młodzi prawosławni skupieni wokół dr Jana Anchimiuka, wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Ani wprowadzony później stan wojenny, ani przemiany ustrojowe nie przerwały działalności młodych ludzi, którzy chcieli żyć blisko Cerkwi wartościami chrześcijańskimi, kultywować swoje tradycje. Bractwo odrodziło tradycje pielgrzymowania do prawosławnych sanktuariów, organizowało letni wypoczynek dla dzieci. Wiele osób związanych z Bractwem zostało duchownymi, zakonnikami, tworzy obecnie prawosławną inteligencję. Bractwo za swoją działalność otrzymało nagrodę Fundacji Jedności Narodów Prawosławnych Taka jest rola Bractwa i wartość jaką wniosło do życia Cerkwi. W tej chwili życiem Bractwa zaczyna żyć już trzecie pokolenie prawosławnych.

Copyright © 2012-2013 Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.