Relacja z XXXIII Walnego Zgromadzenia

Relacja z Walnego Zgromadzenia Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

„Dwie godziny. Wspomnienia o akcji Wisła" - film promujący książkę

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego, Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz Fundacja Dialog Narodów przedstawia film promujący książkę, w której zostały zebrane wspomnienia ofiar akcji "Wisła" - masowej akcji przesiedleńczej, wymierzonej w ludność ukraińską zamieszkującą tereny Chełmszczyzny i Południowego Podlasia. W wyniku działań ówczesnych władz RP, w 1947 roku, na Ziemie Odzyskane po II Wojnie Światowej, zostało wysiedlonych ponad 140 tysięcy osób.

Relacja z XXXV Majowej

Zapraszamy do obejrzenia relacji z Jubileuszowej Pielgrzymki.

Copyright © 2012-2013 Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.